Yoshitomo Nara - Yoshitomo Nara + graf, 2007 (요시토모 나라)
350,000원

▫️ Artist: Yoshitomo Nara

▫️ Title: Yoshitomo Nara + graf, 2007

▫️ Year Published: 2007

▫️ Medium: Colored Offset

▫️ Size: 32.5x45.5 cm

▫️ Printed in Spain